Egy figyelemre méltó írás…

„A megfelelő embereket a megfelelő helyekre…”

most-famous-betrayal-quotes-11. Már külön szó is volt rá. Jó előre külön kifejezést, egy rövid, tömör, jól csengő, könnyen megjegyezhető kifejezést alkottak a folyamatra: Brexit – a britek kilépése az Európai Unióból. (Ha már az előző projekt, a Grexit, legalábbis egyelőre – jórészt a németeknek köszönhetően – nem valósult meg.) Figyeljünk föl rá, hogy már maga az elnevezés is a kilépést sugalmazza, és nem a bennmaradást.

2. Egy politikus, aki történetesen a brit miniszterelnök, egy évvel ezelőtti választási győzelmekor – melyben nem kis szerepe volt a jelentős közvélemény-kutatási manipulációknak – bejelentette, hogy népszavazás kiírását kezdeményezni Nagy-Britannia európai uniós tagságáról, a bennmaradásról vagy kilépésről. – Ugyanez a politikus azután nyomban elkezdett kampányolni a kilépés ellen, vagyis ugyanaz az ember állt a bennmaradás melletti kampány élére, akinek a javaslatára az egész kilépési procedúrát megrendezték. A népszavazás után rögtön be is jelentette őszi lemondását. – „A mór megtette kötelességét, a mór mehet.”
„De nem Sir Edward Greyt hibáztatom” – mondta Rudolf Steiner az Európát az első világháborúba sodró brit külügyminiszterre –, mert ő teljesen más erőknek a bábja, amelyekről később még szeretnék beszélni.”

3. Az ellenkampányt a már említett miniszterelnök egyik párttársa vezette, a brit politika legújabb fenegyerekeként emlegetett egykori londoni polgármester, akit máris az ő utódjaként, vagyis Nagy-Britannia következő miniszterelnökeként emlegetnek. Ennek a személynek, akinek eddigi működésében és fellépésében, sőt az egész Boris Johnson-jelenségben – annak hátterében – jól érzékelhető bizonyos vezető brit körök: az angolszász páholyok erőteljes befolyása – egy újabb szereplő, akit hosszasan készítettek elő a feladatára. Rudolf Steinernek az éppen száz évvel ezelőtt tartott Kortörténeti szemlélődésekben elhangzott szavaival: ezek a körök mindig megtalálják a módját, hogy a saját csoportérdekeiknek „megfelelő embereket segítsék a megfelelő helyekre”.
Peter Tradowsky kutatásaiból tudjuk, hogy a 20. században Winston Churchill volt a „legmegfelelőbb” személy a brit páholyok számára. Nem véletlen, hogy ez az új „brit Borisz” a legújabb könyvét – mely már magyarul is megjelent az Akadémiai Kiadónál – éppen őróla, nagy elődjéről írta, címe: A Churchill tényező. Egyfajta kapu ez a könyv ugyanannak a szerepnek a 21. századi újraformálásához.

4. A Brexit-kampány legsötétebb mozzanata Jo Cox munkáspárti képviselőnő meggyilkolása volt a kampány finisében. A parlamenti képviselőnő a brit munkáspárt nagy reménysége és bennmaradás lelkes szószólója volt – a nyílt utcán gyilkolta meg egy „magányos elkövető”. Az első világháború előtörténetéből is tudjuk, hogy egyes érdekcsoportok gyakran politikai gyilkosságokkal próbálják befolyásolni és meghatározott irányba terelni az események menetét (lásd a szarajevói merényletet vagy a háborúellenes francia szocialista politikus, Jean Jaurès meggyilkolását közvetlenül a háború kitörése előtt). Ám az ilyen „politikai” gyilkosságoknak okkult összetevői is vannak. És itt Rudolf Steiner egyik nagyszerű előadására szeretnék utalni, melyet 1917. november 6-án tartott Zürichben, címe: A külső történések kulisszái mögött, s amelyben a Sissi-gyilkosság – az Erzsébet királyné elleni merénylet – okkult hátterét vizsgálja. S ha kétségeink lennének a Jo Cox-gyilkosság okkult összefüggéseivel kapcsolatban, akkor hadd említsem meg a képviselőnő leánykori nevét: Helen Joanne Leadbeater. – Ismerve a 20. század eleji sorsdöntő spirituális küzdelmeket – és a Teozófiai Társaság angol vezetőinek ebben betöltött végzetes szerepét – talán nem szükséges kommentárt fűzni ehhez a névhez.

5. Végül egy rövid utalás a Brexit-népszavazás időpontjára. Június 23-án, János-nap előestéjén tartották meg a brit népszavazást, majd János-napra virradóra derült ki a „váratlan” eredmény: a kilépést támogatók vannak többségben. Rudolf Steiner a Történelmi szimptomatológia című ciklusának végén „páholynépeknek” nevezi a nyugat-európai, illetve az angolul beszélő népeket.* A Kortörténeti szemlélődésekben pedig „az olyan csoportokat, amelyek tudatosan próbálják saját érdekeik szerint befolyásolni a kor eseményeit, »az árnyék testvérei«-nek, »szürke testvérek«-nek, vagy néha »a Bal [kéz] testvéreinek« nevezte. Az ilyen okkult testvériségek működést Rudolf Steiner vitathatatlanul az angolszász (brit-amerikai) térségbe helyezte.”** – Mindezek fényében különösen figyelemre méltó – és az események valódi mozgatórugóira is rávilágít – a Brexit-népszavazás időpontja: hogy csaknem háromszáz évvel korábban, 1717. június 24-én, ugyanezen a napon, Szent János napján alakították meg Londonban az első szabadkőműves nagypáholyt.***
 
Korcsog Balázs
Budapest, 2016. június 25–27.

forrás: Novalis.hu
JEGYZETEK
* Rudolf Steiner: Történelmi szimptomatológia. Genius, [1995], 185. o.
** Alexander Lüscher: „Történeti bevezető Rudolf Steiner Kortörténeti szemlélődéseihez”. In: Rudolf Steiner: Kortörténeti szemlélődések. 1. kötet. ABG Könyvek, 2014, 25. o.
*** A János-rendű maszonéria harmadik, azaz mesterfokából rekrutálódó magas fokú szabadkőművességet „mindmáig gyakorta gyanúsítják, sőt vádolják összeesküvéssel, politikai mesterkedéssel, a világ fölötti totális uralom megszerzése irányuló sötét praktikákkal.” (Lásd Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség. Korona Kiadó, 2000, 35. o.)

“A világon a legtöbb ilyen egyezményt Németország írta alá”.

“Mindennapos gyakorlattá vált, hogy magánbíróságokon dől el több millió eurónyi közpénz sorsa. A döntés ellen fellebezésnek nincs helye. Az eljárások rendre a legkényesebb ügyekben zajlanak: környezetvédelem, fogyasztóvédelem, munkajog stb. Az ügyek száma az utóbbi 2-3 évben drámaian emelkedik. Vajon mi állhat ennek hátterében? Német oknyomozók jártak utána a kérdésnek.”

 

“Jó reggelt”… a BRexit margójára…

ujvilagterkep131990 szeptemberében – a Szovjetunióban végrehajtott „kommunista kísérlet” befejezésének és a közép- és kelet-európai „rendszerváltásnak” az időszakában – egy „új világtérkép” jelent meg az egyik vezető brit gazdasági hetilap, a The Economist hasábjain. E térkép bizonyos nyugati (anglo-amerikai) érdekkörök 21. századi és még távolabbi terveit és geopolitikai törekvéseit tükrözi, azokat a tektonikus mozgásokat, amelyek mentén ezek a körök a saját csoportérdekeiknek megfelelően kívánják befolyásolni a Föld és az emberiség fejlődését. Erről az új világtérképről világosan kirajzolódnak előttünk napjaink és a közeljövő fő konfliktusai.

Az új világtérképen Európa mint önálló kontinens – nem létezik. Az új világrendet két nagy földrész alkotja: Euro-Amerika és Euro-Ázsia. Európát egy hatalmas törésvonal szakítja ketté (Ukrajnát is kettéhasítva): a nyugati kereszténységhez tartozó Európa Észak-Amerikával együtt alkotja Euro-Amerikát: ez lényegében megfelel az észak-atlanti tömbnek; Európának a keleti (ortodox) kereszténységhez tartozó része pedig, jórészt Oroszország és a Balkán, valamint a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok képezik Euro-Ázsiát, vagyis az eurázsiai uniót. Dél-Amerika valódi földrajzi pozíciójától eltérítve, Eurázsia – elsősorban a szláv kultúrtérség és Oroszország – irányába forgatva, Euro-Amerika „déli nyúlványaként” jelenik meg a térképen.

Az Economist új világtérképe valójában egy konfliktustérkép: az észak-atlanti tömb ellenség(tér)képe, amely a nagyra nőtt Amerika[4] – a világuralomra törő anglo-amerikai világ – jelenlegi és jövőbeli geostratégiai terveit és nagy konfliktusait tükrözi. Napjainkban a NATO keleti irányú terjeszkedése révén – a nagy kelet-európai „törésvonal” mentén – egyrészt az eurázsiai unióval, főként Oroszországgal való konfliktusát (lásd a Krím félsziget és Ukrajna esetét), másrészt az arab és iszlám világgal, „Iszlamisztánnal”. Ezért is szerepel a nyugati világ mai két fő ellensége – az eurázsiai tömb (Oroszország) és „Iszlamisztán” – a térkép középső részén. A térképről ugyanakkor az is kiolvasható, hogy az Indiával és Kínával való viszony rendezése, illetve a velük való konfliktus e nyugati körök távolabbi tervei között szerepel. A térképen Konfuciánia, vagyis a „nagyra nőtt Kína” van a legmesszebb Euro-Amerikától, a térkép átellenes végében, finoman utalva arra, hogy a közeljövőben – számos elemzés szerint – Kína lesz az USA igazi nagy ellenfele.

Ahogy már említettük, az új világtérképnek – korunk kreált konfliktustérképének – a középpontjában a legújabb képzelt kontinens és kreált konfliktus: Iszlamisztán áll, méghozzá annak is egy pontosan meghatározható része: a közel-keleti térség, Törökország, Szíria és Palesztina–Izrael vidéke. Nem véletlenül állnak ezek az országok (jelképesen: Jeruzsálem és Damaszkusz) napjaink eseményeinek centrumában, a világtérkép átlóinak metszéspontjában: az arab–izraeli konfliktus már évtizedek óta, a 2011-ben kezdődő szíriai háború pedig az utóbbi évek világtörténéseinek középpontjában. Sőt, olyan értelmezés is létezik, miszerint Szíriában és a Közel-Keleten valójában már egy „kis világháború” zajlik – a harmadik. Ezért áll Szíria – illetve Szíriána – e világtérkép középpontjában.

Korcsog Balázs
novalis.hu

“És ez csak a jéghegy csúcsa, közben ott a google, telefon, stb..”

is-facebook-evilEgy igazi Kulturális Kreatív barátunk hívta fel a figyelmünket ezekre a cikkekre… Kiragadtunk néhány gondolatot ezekből. Az eredeti írásokat az alábbi linkeken olvashatjátok.

FF

“A Facebook tökéletesre optimalizálta azt az algoritmusát, ami minden felhasználónak azt mondja, amit az hallani szeretne, függetlenül attól, hogy az igaz vagy sem. A kényelmes buborékokba zárt felhasználókat lenyelik a kamuhírek és az áltudományok, és amikor a közösségi oldal megpróbál tenni ez ellen valamit, azzal gyújtja magára igazán a házat. Hülyék legyünk vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok.”  Index.hu

 

“A mobilt többre tartjuk, mint a barátokat

Egyre erősebben kötődünk érzelmileg telefonjainkhoz, egy friss felmérés szerint a munkatársaknál és osztálytársaknál is fontosabbak. Sok felhasználó még a barátainál is előrébb helyezi mobilját.”  Origo.hu

 

“Ha lúzer akar maradni, akkor higgyen el továbbra is minden hírt. Négy eset napjainkból, amikor megvezette önt a Facebook és a magyar sajtó.” Valasz.hu

 

“A gépagy már belülről hekkel meg minket

Míg most a kibertámadások kívülről érkeznek, a mesterséges intelligenciának be sem kell törnie az „ajtót.” Bár sci-fiként gondolunk még a fejlődő robotokra, ideje felkészülni, hogy felkavarják az életünket, de rendesen.” Origo.hu